Den förrädiska teorin

Diskussionen om temat på det här numret startade i samband med Hamas brutala terrorattack den 7 oktober. Personligen hoppades jag, högst naivt såhär i efterhand, att attacken skulle medföra att…Continue Reading →

Decemberdrömmar och deadlines

De sista veckorna i december är hektiska. Oavsett om man studerar eller befinner sig på en arbets- eller praktikplats är…

0

Frukta undantagstillståndet

En juridisk lagstiftning som möjliggör ett undantagstillstånd skulle troligen inte orsaka en omedelbar övergång till diktatur. Strukturen försvagar dock demokratin och erbjuder en ingång för tyranniet. Markus Linder hoppas att…Continue Reading →