Frukta undantagstillståndet

En juridisk lagstiftning som möjliggör ett undantagstillstånd skulle troligen inte orsaka en omedelbar övergång till diktatur. Strukturen försvagar dock demokratin och erbjuder en ingång för tyranniet. Markus Linder hoppas att…Continue Reading →

Att försäkra sig om vården

Oliver Rykatkin är förbundsstyrelseledamot i Moderata Ungdomsförbundet och student i nationalekonomi och statistik. Här slår han ett slag för ett…

0

Borgerlig liberalism i skolfrågan

Elias Filhage Wahlström gick Studentförbundets skribentutbildning våren 2021. Här skriver han om den etablerade borgerlighetens irrfäder i skolfrågan. När jag…

0

Äkta metafysisk konservatism

Lapo Lappin är filosofistudent och skribent. Här resonerar han kring konservativ idéutveckling med anledning av antologin Samtida röster om konservatism (Svensk tidskrift, 2020). När jag bläddrade igenom den nyligen utgivna…Continue Reading →

”Ung man läsande vid vaxljus” av caravaggisten Matthias Stom. Foto: Erik Cornelius, Nationalmuseum (CC BY-SA 4.0)

Alldeles kortfattat om bildning

”Ung man läsande vid vaxljus” av caravaggisten Matthias Stom. Foto: Erik Cornelius, Nationalmuseum (CC BY-SA 4.0) Axel Östling har en…

0