Etablissemang som etablissemang

Jonathan Stefansson är ekonomistudent och ordförande för Handelshögern. Här recenserar han Gimson’s Prime Ministers och Gimson’s Presidents. I slutet av…

0

Du jämställda nya värld?

Vår tids strukturomvandling kanske blir dödsrunan för en patriarkal ekonomi, men då måste vi lära oss av historiens feltänk, menar…

0

You say you want a revolution…

Zebulon Carlander är medlem av Svensk Linjes redaktion, student i statsvetenskap och fristående skribent med särskilt intresse för försvars- och…

0

När kriget kom

Emanuel Örtengren är projektledare på tankesmedjan Timbro och har under våren ansvarat för EU-satsningen Ett frihetligt Europa. Här recenserar han Henrik Berggrens bok Landet utanför. Förra våren damp broschyren ”Om…Continue Reading →

Den stora armén

Zebulon Carlander är försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare för Fria Moderata Studentförbundet och medlem i Svensk Linjes redaktion. Här recenserar han…

0

En sund dos pessimism

Ludvig Svensson är ordförande emeritus för Linköpings Fria Moderata Studentförening och medlem i Svensk Linjes redaktion. Här recenserar han Mattias…

0

The Elephant in the Brain

John Norell studerar statsvetenskap och nationalekonomi vid Göteborgs Universitet och ger varje vecka boktips, som kan hittas på Instagram-kontot @Econbooks. Här recenserar han boken The Elephant in The Brain. En…Continue Reading →