Tema: Agenda 2040
Framtidens giggare

Joakim Wernberg är bland annat forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum. Här skriver han om hur borgerligheten…

0