Erik Lakomaa är docent i ekonomisk historia och chef för Institutet för Ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var under folkomröstningskampanjen 2003 kampanjchef för Medborgare mot EMU. Här skriver han om varför Sverige bör stå emot frestelsen att gå in i EMU.

Categories: Okategoriserade