I Bohmans fotspår

Att skriva ett ordförandeord till Svensk Linje är nästan alltid en utmaning. En kär utmaning, ska sägas, men likväl. Man får privilegiet att disponera ganska många tecken för att säga…Continue Reading →