Tema: Agenda 2040
Framtidens giggare

Joakim Wernberg är bland annat forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum. Här skriver han om hur borgerligheten bör förhålla sig till automatisering och strukturomvandling de kommande tio…Continue Reading →