Den 27 till 30 september avhölls European Democrat Students rådsmöte i Budapest, Ungern. Här är viceordförande tillika internationell sekreterare för
Fria Moderata Studentförbundet Gustaf Reinfeldts reseberättelse.

Kvarteren som sträcker sig längs med Donau – floden som delar de gamla städerna Buda och Pest – är synnerligen vackra. Framför allt om kvällen. Välkomstmiddagen vår första kväll i Budapest hölls på Foreign Affairs and Foreign Trade Institute med utsikt över staden.

Mellan den 27 och 30 september åkte en delegation från FMSF bestående av undertecknad, förbundssekreterare Sten Storgärds och Svensk Linjes chefredaktör Markus Konow till European Democrat Students (EDS) rådsmöte i Ungern. EDS är den officiella studentorganisationen för Moderaternas och Kristdemokraternas europeiska politiska parti European People’s Party (EPP). Värdorganisationen för mötet var Fidelitas – premiärminister Viktor Orbans parti Fidesz ungdomsförbund – vilka hade arrangerat ett välorganiserat evenemang med fina lokaler, god mat och intressanta studiebesök. Besöket och rundvandringen i det ungerska parlamentet var en höjdpunkt. Det var väldigt trevligt.

 Efter studiebesöket begav sig mötesdeltagarna till Corvinus University of Budapest för lunch och efterföljande diverse seminarier. Först en paneldiskussion om EU:s ekonomiska utmaningar mellan representanter för regeringen, universitet och olika EU-, handels- och utrikespolitiskt inriktade institut. Efter paneldiskussionen talade universitetets rektor, som bland annat gav en introduktion till universitetets inriktning och historia.

Efter en kortare kaffepaus var det därefter dags för tal från två politiska representanter för Fidesz – Judit Varga, Minister of State for EU affairs, och Dr. Tibor Navracsics, ungersk EU-kommissionär med ansvar för bland annat utbildning. 

Ministern hade trettio minuter till sitt förfogande och hennes talarpass inleddes med kraftig kritik riktad mot EU, Bryssel och ”eliten” liksom en proklamation om hur viktigt hon ansåg det vara med öppen och tuff debatt. Hon sade sig vara glad över detta tillfälle att kunna svara på frågor om den ungerska regeringen. Det visade sig vara tomt snack. 

I nästan fyrtio minuter pratade Varga oavbrutet om hur utsatt och mobbat Ungern är av hela EU och att alla utrikesjournalister har fel i sin rapportering och driver egna politiska agendor. Sanningen är vad Fidesz säger – och alla som inte håller med går antingen Soros, Macron eller hela det ”vänsterliberala etablissemangets” ärenden. Det var en uppvisning i propaganda. Smeknamnet ”Budapest Bob” spreds snabbt mellan de icke ungerska deltagarna.

Evenemanget i Budapset hade ändå kunnat betraktas som lyckat – om det inte hade varit för den politiska delen. De två första dagarna var över och på lördagen skulle rådsmötet hållas.

Under själva rådsmötet i Budapest uppstod en politisk konflikt angående Europaparlamentets artikel 7-förfarande gentemot Ungern.

Den 12 september röstade en majoritet av Europaparlamentet för att aktivera artikel 7 i EU-fördraget med sanktioner mot Ungern på grund av inskränkningar i rättsstaten, demokratin och yttrandefriheten. Över 100 av EPP:s europaparlamentariker röstade för. Partiledare för EPP:s medlemspartier, ledaren för EPP-gruppen i Europaparlamentet och numera EPP:s kandidat till EU-kommissionspresident Manfred Weber samt nuvarande kommissionspresident Juncker stöttar processen. Det är väldigt positivt då situationen i Ungern är mycket allvarlig.

Vi var med anledning av den framgångsrika omröstningen i EU-parlamentet ett antal medlemsorganisationer – FMSF och våra systerorganisationer från Tyskland, Storbritannien, Österrike, Belgien, Estland, Finland, Polen och Slovakien – som ansåg att det vore självklart och viktigt att EDS, som en europeisk studentorganisation som kämpar för frihet och liberal demokrati, uttalar stöd till Europaparlamentets artikel 7-förfarande mot Ungern. I en perfekt värld hade detta inte varit kontroversiellt. Men det var det. 

Vi skrev en så kallad urgent motion om att EDS skulle uttrycka stöd till artikel 7-förfarandet mot Ungern. Vi skrev den som en urgent motion och inte som en vanlig motion eftersom voteringen i Europaparlamentet skedde efter deadline för inlämnandet av motioner till rådsmötet. Men det förfarandet innebar också att rådsmötet först behövde rösta om huruvida motionen skulle tas upp för debatt eller inte.

Den tyska medlemsorganisationen argumenterade för att det faller inom ramen för en urgent motion eftersom hela händelseförloppet skedde efter deadline och betonade också vikten av att diskutera denna sorts viktiga utvecklingar i vår europeiska politiska familj. Den ungerska medlemsorganisationen argumenterade givetvis emot motionen och hävdade att den inte borde tas upp eftersom de gärna ville ha mer tid att titta på den och tyckte inte att den borde anses vara urgent i och med att alla vetat om att voteringen skulle komma.

Striden blev hård och med 108 röster mot 113 (96 nej och 17 avstod) beslutade rådet att motionen inte var tillräckligt angelägen för att kunna behandlas med så kort varsel.

Efteråt riktades en stor besvikelse mot den ungerska medlemsorganisationen som argumenterade för att vår motion inte var tillräckligt angelägen att ens diskutera men samtidigt hävdade att de ansåg att det är viktigt med öppen och tuff debatt i vår politiska familj. Det finns för att förståelse för att vissa medlemsorganisationer inte stöttar artikel 7-förfarandet av politiska skäl. Men det är ändå viktigt att ta debatten.

Studentförbundet ger inte upp. Detta är alldeles för viktigt. FMSF var med och grundade EDS 1961 och har sedan starten kämpat för frihet och liberal demokrati. Det kommer vi alltid att göra. 

Till nästa möte kommer vi att skicka in motionen om artikel 7-förfarandet mot Ungern i förväg som en vanlig motion för att åtminstone få debattera frågan. Vi kommer till nästa möte också att skriva en motion om att stötta artikel 7-förfarandet mot Polen och en motion om att EDS starkt uttrycker sitt stöd till den liberala demokratin samt en motion som fördömer den ungerska regeringens process att stänga ned det populära och högt ansedde Central European University i Budapest.

FMSF kommer att fortsätta skriva motioner och kämpa för att EDS ska vara en tydlig röst för frihet, liberal demokrati, internationalism, yttrandefrihet och rättsstat. Välkomna att följa med till nästa strid! 


Categories: Reseberättelser