Freya Björnfot är ordförande emerita i Linköpings Fria Moderata Studentförening. Hon arbetar numera som Finance & Project Coordinator på Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i Stockholm. Här skriver hon om resan till Berlin som gjordes tillsammans med KAS med deltagare från olika borgerliga studentförbund från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Den 8–12 november besökte 14 representanter från olika nordiska studentförbund Berlin i samband med firandet av 30-årsjubileet av Berlinmurens fall. Detta var ett samarbete med Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS, som under hösten startat ett nytt Nordenkontor i Stockholm.

”As long as this gate is closed. As long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. […] Mr. Gorbachev, tear down this wall!“ – Ronald Reagan, 1987

Två år senare föll muren. Kampen för friheten i ett länge delat land är något vi än i dag är djupt tacksamma för.

Fredagen infann sig och alla deltagare flög under förmiddagen till Berlin, där vi blev upphämtade och körda till hotellet för incheckning. Efter någon timmes väntan var det sedan dags för dagens första aktivitet: en trerätters lunch med kort introduktion till schemat för de kommande dagarna. Det blandades vilt mellan alla språk och man blev ständigt påmind om hur påfrestande det är att byta mellan tre språk i var tredje mening: Sorry? Ja sicher! Nejdå!

Under eftermiddagen samlades deltagarna i lobbyn, då det var dags för en av höjdpunkterna på agendan: Europa-Rede med Dr. Angela Merkel och Dr. Ursula von der Leyen. Att inleda starkt var något som tyskarna visade sig bra på. Väl framme vid Allianz-Forum sattes vi på tredje raden framifrån med en perfekt utsikt över scenen. Merkel inledde med att tala om ett Europa som en gemenskap för fred och att EU som idé – att upprätta ett gemensamt system för att lösa problem på ett fredligt sätt – måste bevaras. Talet innehöll också en konsekvent linje kring vikten av enighet med koppling till tiden innan återföreningen av Öst och Väst. Merkel uttalade (fritt citerat): ”Ohne eine konsequente Freiheitspolitk wäre die deutsche Wiedervereinigung nicht zustande gekommen!” Utan en konsekvent politik för frihet skulle den tyska återföreningen uteblivit. Berlinmurens fall är ett bevis för detta. Slutligen kom teman som Kina, ett Europa som måste ta plats, om de globala utmaningar som världen står inför samt personligen om Dr. Ursula von der Leyens tillträde som ordförande i Europeiska kommissionen. Sammantaget var den genomgående tanken: I vilken utsträckning är vi redo att kompromissa, och när ska vi inte ge vika?

Dr. Ursula von der Leyen inledde sitt anförande med en positivitet och tacksamhet för såväl NATO som USA, Storbritannien och Frankrike, och deras tillförlitlighet, hjälp och stöd. Svedan efter krig har för Tyskland betytt att försöka skapa ett nytt förtroende för framtiden. Detta projekt är också Tysklands skyldighet att genomföra, menade von der Leyen. Hon fortsatte med att påpeka att den 9 november illustrerar också sammandragningar av tysk och europeisk historia. Det är å ena sidan dagen då den europeiska befrielserörelsen kulminerade i Berlinmurens fall, men å andra sidan är det även datumet för Kristallnatten. Detta datum beskriver både tapperhet och feghet, och därigenom olika sätt att tala om historien. Avslutningsvis talade von der Leyen om teman som handelspolitik, migration, klimatförändringar, brexit och dess innebörd samt om det externa ryska hotet mot bland annat Ukraina och Balkan. 

Lördagen inleddes i en dimma av bakfylla. Många deltagare blev säkerligen glada över den privata buss som väntade för en avslappnad sightseeing-tour av gamla Öst- och Västberlin under förmiddagen. Eftermiddagen blev lugn innan ett gäng deltagare samlades för att delta i kvällens stora firande av Berlinmurens fall – ”Open Air Show” vid Brandenburger Tor. Till allas stora besvikelse hade det emellertid monterats upp en stor glob framför Brandenburger Tor vilket tog bort känslan av murens fall. Schade Berlin, kein fingerspitzengefühl!

I den svenska delegationen diskuterades  sannolikheten för ett återseende av ”The Hoff!”. Tonerna från ”I´ve been looking for freedom” hade ständigt återkommit under dagen, men något live-framträdande infann sig dock inte. Några deltagare hade ändock den stora äran att byta några ord med Carl Bildt som var på plats för att fira denna kväll.

Söndagen präglades av guidade turer, först av minnesmärket för Berlinmuren vid Bernauer Straße. I den värmande höstsolen kändes det något paradoxalt att få höra berättelser om de människor som fallit offer vid flykten över muren från Öst till Väst. Eftermiddagen spenderades vid Förintelse-minnesmärket till de mördade judarna i Europa. Alla fick till uppgift att gå runt bland betongblocken och tänka på vad vi hör och tänker på. Personligen gick funderingarna över valet att gå ”Rechts, oder Links” –  höger för att leva och vänster för att dö – en personlig tillbakablick från mitt besök i Auschwitz-Birkenau. Sist på dagordningen besöktes dokumentationscentret under minnesmärket. 

Utvilade vaknade vi till en ny dag, som innebar ett besök vid Deutscher Bundestag för en rundtur. Vår guide, Herr Glühwein med den enorma kavajen, visade oss raskt runt i byggnaden. Herr Glühweins till synes något onyktra tillstånd blev även det en fråga för diskussion. Dessutom frågan om huruvida Sverige har för många riksdagsledamöter. 

Nästa punkt på schemat var ett besök på EU-kommissionens tyska representation och möte med Patrick Lobis, Head of Policy team. Allt ifrån Tysklands roll i kommissionen till säkerhetspolitik och internationell handel diskuterades. Därefter besöktes Junge Union Deutschland där frågan om vilken roll de unga har för det fortsatta europeiska samarbetet. Värt att notera var den stora glädjen över tillgängligheten av kaffe. Därefter bar det snabbt av till ett möte med CDU/CSU:s Elisabeth Motschmann och diskussion angående feminism och hennes bok ”Female Diplomacy: Women in Foreign Policy”. Sist på dagordningen var middag och diskussion med Christoph Bernstiel, ledamot i Bundestag.

Tisdagen markerade resans sista dag och tillbringades på Konrad-Adenauer-Stiftungs huvudkontor. Där mötte vi representanter från KAS inom skilda områden, och tillfälle gavs att diskutera bland annat säkerhetspolitik, Agenda 2030 och Nord Stream 2. Efter besöket på huvudkontoret var det fri lek fram till dess att det var dags att åka till flygplatsen.

Sammanfattningsvis var det en verkligt lyckad resa. Schemat var fullspäckat från början till slut men det fanns ändå tid för reflektion. Deltagarna höll hög nivå när det ställdes frågor och man kan konstatera att det finns en djup kunskap och insikt för de ämnen som diskuterades. Det bådar gott inför framtiden och vi ser fram emot nästa resa!

Categories: Reseberättelser