På systembolaget står man i kö
Där kollar en vaktjävel ifall man duger
Där får man tömma sina fickor
Ifall man vill ha nånting med sej hem
Spola kröken säger dom
När det för många blivit ett tvång
Att varje dag va så borta i skann…
Att livet bara e en flaska så vamm…
Profit…profit
Vi ska alltid ta profit

Raderna ovan kommer från Ebba Gröns Profit. Det är rader som speglar hela statsapparaten väldigt väl. Trots Systembolagets uppdrag om att värna folkhälsan och att sälja så lite som möjligt, vill man nu införa billigare öl för 6,90 kronor per burk. Syftet med införandet av en billigare öl ska enligt Systembolaget vara att minska gränshandeln mot Tyskland och Danmark, där den hugade kan köpa öl till ett ännu lägre pris. Hur man ska få ihop det med uppdraget om att värna folkhälsan genom ett minskat drickande är ganska svårt att förstå. Det är inte direkt så att det är den lokala A-lagaren som hyr en minibuss för att åka till Danmark för att köpa alkohol, utan snarare någon som ska ställa till med fest eller studentföreningar som tycker att det kan vara trevligt att erbjuda fattiga studenter öl till självkostnadspris någon gång då och då. Det är ganska uppenbart att syftet är profit, profit, att alltid ta profit.

Det hade varit väldigt önskvärt att politiker och myndighetstjänstemän hade lyssnat på, eller i alla fall läst väl valda delar av Margaret Thatchers tal till Tories partikonferens i oktober 1983. Specifikt den del som rör staten och pengar: ”Staten har ingen pengakälla, utöver det som individer själva tjänar. Om staten vill spendera mer kan den endast göra det genom att låna dina besparingar eller genom att beskatta dig mer. Det är inte bra att tänka att någon annan betalar. Den som är någon annan är nämligen du. Det finns inga offentliga pengar. Bara skattebetalares pengar.”

Nyligen rapporterades det att Skatteverket vill beskatta kontantgåvor vid bröllop. Syftet sägs vara att stävja ekonomisk brottslighet, vilket i sig kan ses som ett gott syfte. Problemet är att svenskt offentlig förvaltningstradition att guldplätera allting som kommer deras väg endast kommer göra det svårare för vanliga medborgare att sätta någon form av guldkant på deras vardag. Om Skatteverket får sin vilja igenom och kontantgåvor vid bröllop beskattas finns risken att vanliga hederliga medborgare fastnar i den koloss statlig byråkrati innebär. Bidraget till bröllopsresan behöver antingen beskattas eller så behövs det tråcklas för att på något vis vara med och betala resor eller hotell. Bidraget till renoveringsfonden för det nyinköpta huset får ersättas med att bära med ett lass råspont till bröllopsfesten. 

När det finns andra sätt att komma åt ekonomisk brottslighet och gängkriminalitet väljer Skatteverket att ta väldigt konstiga strider.

***

Den totala makten

Den totala kontrollen

Det totala totalitära

Raderna ovan kommer från en annan Ebba Grön-låt, Mental istid. Även om den dystopiska bilden av ett övervakningssamhälle stämmer bättre in på Kina än Sverige är det ändå rader som är värda att tänka på. Sveriges problem med skjutningar, gängvåld och explosioner är det svårt att blunda för. Dock verkar det som att politiker blundar inför vad som faktiskt orsakar problemen och vad lösningarna i så fall borde vara.

I stället för att försöka lösa utanförskapet i de områden som är hårdast drabbade föreslår man visitationszoner och anonyma vittnen. Att det efterfrågas hårdare tag mot kriminalitet är inte grund nog till att långsamt nedmontera rättsstaten genom att införa områden där de boende känner sig som en andra klassens medborgare och ett rättssystem där den som står åtalad inte har någon som helst möjlighet att veta vem det är som har sagt vad.

”…måste man inse att den narkotikapolitiken endast har bidragit till att Sverige har näst högst narkotikadödlighet i hela Europeiska Unionen. Dumt och sorgligt.”

Vad som i stället hade behövts vore framförallt en annan narkotikapolitik än den som förespråkas av i princip alla ledande politiker i dag. Efter att under en lång tid ha ”tagit i med hårdhanskarna mot knarket” måste man inse att den narkotikapolitiken endast har bidragit till att Sverige har näst högst narkotikadödlighet i hela Europeiska Unionen. Dumt och sorgligt.  Det som behövs är snarare legalisering eller i alla fall avkriminalisering av cannabis. I stället för att lägga resurser på att lagföra människor som inte skadar någon annan skulle polisen kunna fokusera på att stoppa våldsbrott och upprätthålla ordningen. De kriminella gängen skulle förlora en av sina största inkomstkällor och förhoppningsvis skulle det också leda till en mer informerad syn på användning av narkotika och mer fokus kan läggas på skademinimering.

***

Det är dags att politiker och byråkrater skaffar sig en mer nykter syn på vad statens roll bör vara i samhället. Oavsett om det rör sig om var, när och hur någon köper alkohol, presenter på ett bröllop, brottsbekämpning eller vad någon får för sig att dra in i sina lungor.

En bra (ideologisk) bok och något stärkande i glasen under helgerna kan säkert vara till hjälp. Det är i alla fall så jag kommer tillbringa min lediga tid. 

Categories: Ledare