Karolina Boyoli är medlem i Studentföreningen Ateneum. Hon har en kandidat i statsvetenskap och studerar för närvarande media och kommunikation. Vid sidan av studierna sitter som ledamot i fullmäktige i samhällsvetarkåren i Lund samt verkar som skribent för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förenings tidning Panorama. Här skriver hon om Sverigedemokraterna och folkhemmet.

Sverigedemokraterna har, likt en gökunge, flyttat in i det socialdemokratiska folkhemmet runt om i Norrbottens kommuner. Norrbottens län har dominerats av Socialdemokraterna sedan 1900-talets början och är ett av Socialdemokraternas starkaste fästen. Sverigedemokraternas väljarbas kommer i första hand från vänstersidan – även om allianspartierna också har tappat väljare till Sverigedemokraterna. Bakom Sverigedemokraternas ökade förtroende bland traditionella vänsterväljare ligger en medveten positionering åt vänster på höger-vänsterskalan. Positioneringen öppnar för konkurrens med Socialdemokraterna. De lokala Sverigedemokraterna har tagit avstånd från ett eventuellt samarbete med Moderaterna i Norrbotten. Ledande lokala företrädare för SD upplevde det mer valstrategiskt effektivt att triangulera med socialdemokratiska intressefrågor i Norrbotten än att likt sitt moderparti betrakta moderaterna som politisk sparringpartner. Denna position har blivit infekterad mellan det norrbottniska och det nationella SD eftersom Moderaterna tidigare har betraktats som den potentiella samarbetspartnern nationellt. Grunden till att SD i Norrbotten tagit avstånd från ett potentiellt närmande är att Moderaterna i Norrbotten är väldigt små. De har därmed inte ansetts vara värda att kompromissa för – medan S är mycket etablerat och kan betraktas som en attraktiv samarbetspartner enligt den lokala ledningen.

Fungerande välfärd står högre i kurs än invandringsfrågan för SD i Norrbotten. Genom trianguleringen med de socialdemokratiska kärnvärdena har SD attraherat gamla socialdemokrater. Socialdemokraterna får som länsbärande parti ta huvudansvaret för ett sekellångt maktinnehav. Sverigedemokraterna har hittills inte behövt känna något medansvar för någon regerings göranden och låtanden i kontrast till Socialdemokraterna. Sannolikt har partibytarna från S till SD upplevt SD som ett mer anticentralistiskt och antielitistiskt parti för de som vill att hela Norrbotten skall leva och att Stockholm och Bryssel inte skall styra. Mycket talar också för att SD i Norrbotten har identifierat väl var deras nya och presumtiva väljare befinner sig på GAL-TAN-skalan och därmed lyckats fånga upp S-väljare.

Som led i mina studier i statsvetenskap vid Lund Universitetet har jag granskat SD:s utveckling från 2006 års val till och med 2014 års val i Norrbottens fjorton kommuner. Efter att ha studerat samtliga kommunfullmäktigeprotokoll mellan 2010 och 2014 i de tre kommunerna Arvidsjaur, Boden och Gällivare – i vilka SD fick mandat efter valet 2010 – konstaterar jag att insatserna från SD:s företrädare i den representativa demokratin var bleka eller uteblev helt. Företrädarnas tillkortakommanden och avhopp har refererats av de större tidningarna i Norrbotten. Ur den representativa demokratins synvinkel drabbades SD:s väljare i de tre kommunerna av ett demokratiskt underskott mellan år 2010 och 2014. Trots detta ökade SD i 2014 års val markant sitt väljarstöd i Arvidsjaur, Boden och Gällivare och överlag i hela Norrbotten. Sannolikt är SD:s väljare var ganska ointresserade av arbetet i kommunfullmäktige och de traditionella mediernas kommunalpolitiska bevakning. Efter valet 2014 har SD mandat i alla fjorton kommuner. SD:s uppgång ger andra partier anledning till avundsjuka. Valet i september kommer att visa om den ökade representationen förstärker SD:s ställning i Norrbotten. Invandring och välfärd kommer att vara centrala i valet. Att många väljare uppfattar att SD har hög trovärdighet i invandrarfrågan vet vi. SD bör därmed ha god position i Norrbotten i valet om väljarna också uppfattar partiet som trovärdigt i välfärdsfrågorna. Det mer vänsterinriktade SD i Norrbotten bör ha goda möjligheter att stärka positionen som välfärdsparti. 

På det nationella planet skulle Socialdemokraterna helst vilja att valrörelsen handlade om annat än migrationsfrågan. Hittills tävlar S och M om vilket parti som mest övergivit sin öppna era hjärtan och riv murarna-politik.  M säger sig vilja ha en storkoalitionslösning med S för att neutralisera migrationsfrågan i valet. Både S och M har snarare plagierat än triangulerat SD:s politik. Frågorna jag ställer mig om Norrbotten inför valet i september lyder: Vinner SD fler missnöjda väljare i folkhemmet i valet eller har vänstern och allianspartierna fortfarande någon chans att vinna tillbaka sina väljare från SD efter sin triangulering i invandringsfrågan? Var har SD i Norrbotten positionerat sig vid en regering ledd av Moderaterna? Till skillnad från SD i Norrbotten håller Sverigedemokraterna på det nationella planet alla dörrar öppna. Samtidigt ser de till att behålla möjligheten att stänga dörrar för potentiella samarbetspartners och regeringskoalitioner. Denna vår har vågmästaren Jimmie Åkesson räckt ut handen för regeringssamarbete till både Moderaterna och Socialdemokraterna.

Det finns ett antal potentiella regeringar Sverige skulle kunna få se efter valet. Allianspartierna behöver närma sig varandra och inta en gemensam linje i de stora politiska frågorna. Det är viktigare än att markera det egna partiets ståndpunkter om borgerligheten skall ha en stabil framtid. Framtiden för den svenska borgerligheten förblir fram till den nionde september oviss. Är Alliansen kapabel till att ta sig samman före valdagen? Svaret kan vi inte annat än att vänta på – men i en värld där människor lätt vänder sig till populismen för tröst hoppas liberalen inom mig innerligen att SD inte segrar.


Categories: Tänkvärt