Politikens svåraste fråga

Frågor om juridik, lag och ordning – frågor för rätts- systemet – kan vid första anblick te sig relativt okom-…

0

Mer än brott och straff

I den dags- och partipolitiska debatten har ”rättspolitik” i allt högre utsträckning kommit att bli synonymt med brottsbekämpning. Rättspolitik innebär högre straff och fler brottsrubriceringar, men numera sällan särskilt mycket…Continue Reading →