Tema: Europa – Det handlar om människan

Christofer Fjellner är tidigare europaparlamentariker för Moderaterna och mångårig vän till Studentförbundet. Här är hans sammanfattning av hans 15 år…

0

Tema: Europa – Europas väl

Gunnar Hökmark är tidigare europaparlamentariker, delegationsledare för svenska EPP-delegationen och mångårig vän till Studentförbundet. Här är hans sammanfattning av hans…

0