Frihet i Europa

Det finns ingen plats i världen – ingen värld av platser – som Europa. Den kontinent som vi delar med 750 miljoner människor är så rik på historia, kunskap och…Continue Reading →

Ny tid för Europeiska unionen

… såg vi inte splittringen som någonting dåligt i sig, tvärtom, splittringen var bra och nödvändig. Textraden ovan kommer från…

0

Låt de levande leva

Vi kom som en högtidlig armé och förbjöd de levande att leva. Så beskrivs kommunistpartiets maktövertagande av en av huvudpersonerna…

0

Vem är det som kör?

Vem är det som kör? Den klassiska scenen ur kortfilmen Musse Pigg på Camping, som många nog kommer att se…

0

Det viktigaste vi har

Året går mot sitt slut. Bakom oss lämnar vi ett valår och en regeringsbildningsprocess som har lämnat mycket att önska…

0

Skifta makten!

Den borgerliga alliansen är en bit på väg, om än långt ifrån tillräckligt. Citatet ovan är hämtat från förbundsordförande emeritus Ulrik Frankes ordförandeord i nummer 2 av Svensk Linje, årgång…Continue Reading →

Liberalisering på riktigt

Den politiska makten i Idyllien utövas sedan ett kvarts sekel tillbaka av Det Statsbärande Partiet. Såsom framgår av namnet är…

0

Liberal och konservativ gemenskap

Det senaste året har diskussionen om borgerlighetens framtid och relationen liberalism och konservatism emellan varit omfattande. Det har minst sagt varit högt tonläge, och talats om skyttegravar som skär tvärs…Continue Reading →