Intervju med:
Carl Bildt

Svensk Linjes redaktör och viceordförande emeritus Gustaf Reinfeldt intervjuar den tidigare statsministern, utrikesministern och Svensk Linje-redaktören, ordförande emeritus Carl Bildt om tillståndet för demokratin och om internationellt demokratiarbete. Vad är tillståndet…Continue Reading →

Tema: Demokrati
Ode till Federationen

Farlig superstat eller den enda effektiva och demokratiska vägen framåt för ett alltmer svårnavigerat EU? Olle Johnsson, 2:e vice ordförande…

0

Tema: Demokrati
Efter demokratin

En garant för medbestämmande eller ett hot mot den enskildes rätt? Max Hjelm, ordförande för studentföreningen Verdandi, resonerar utifrån Jason…

0