Att förvalta ett arv

Svensk Linje har följt Fria Moderata Studentförbundet genom hela förbundets historia, från 1942 till i dag. Detta är den 78:e årgången av en tidskrift som har förändrats och utvecklats i…Continue Reading →

Den fullkomliga ofullkomligheten

Människan är inte fullkomlig. Hon är felbar och gör misstag. Hennes liv är stundom fattigt i anden, hungrande och törstande.…

0

Den totala makten

På systembolaget står man i köDär kollar en vaktjävel ifall man dugerDär får man tömma sina fickorIfall man vill ha…

0

Från 2019 in i 2020

Så var det den tiden på året igen – för jul och nyår – 2019 år efter världshistoriens kändaste skattskrivning. Först är det värmens och ljusets högtid, och sedan tid…Continue Reading →

Den tvetydiga revolutionen

”Minnet av den 13 augusti 1961 kommer att förbli ett av de dystraste i efterkrigstidens historia.” Så skrev signaturen G.…

0

Frihet i Europa

Det finns ingen plats i världen – ingen värld av platser – som Europa. Den kontinent som vi delar med 750 miljoner människor är så rik på historia, kunskap och…Continue Reading →

Ny tid för Europeiska unionen

… såg vi inte splittringen som någonting dåligt i sig, tvärtom, splittringen var bra och nödvändig. Textraden ovan kommer från…

0

Låt de levande leva

Vi kom som en högtidlig armé och förbjöd de levande att leva. Så beskrivs kommunistpartiets maktövertagande av en av huvudpersonerna…

0